Založení a.s.

Založení akciové společnosti je lepší nechat na odbornících

Dnešní podnikatelský svět nabízí několik možných forem toho, po jakou právnickou osobou vlastně podnikat. Pomineme-li nejvyužívanější společnosti s ručením omezeným, jsou druhou nejvyužívanější formou rozhodně společnosti akciové. Ty jsou svým způsobem prestižnější formou, ale založení as rozhodně není nijak jednoduchá věc, a je vždy lepší využít služeb odborníků a profesionálů, kteří se v daném oboru pohybují denně, a vědí, co a jak.

Pro založení a.s. je nezbytností společenská smlouva

Tím prvním krokem v cestě k vlastní společnosti je takzvaná společenská smlouva, která se sepisuje u notáře. Její nezbytností je třeba informace o sídle a předmětu podnikání, o počtu akcií, nebo o základním kapitálu. Ten je dnes u akciových společností stanoven na minimální výši 2 000 000, popřípadě dvaceti milionů, pokud půjde o společnost s veřejnou nabídkou akcií. Zde je postup založení ještě o něco komplikovanější.

Dalším dokladem a informací jsou nezbytné stanovy

Dalším krokem k dané akciové společnosti je sepsání stanov, které obsahují identifikaci firmy, ale i výši kapitálu, informace o akciích, o členech představenstva, nebo o informacích ohledně rozdělování zisku. Navíc dnešní stanovy 2014 prošly v souvislosti s úpravou občanského zákoníku změnami, a tak je nutné řádně prověřit všechny postupy, zda jsou stále v souladu se zákonem. Jedině tak může být vznik této firmy bezproblémový.

Návrh na zápis do obchodního rejstříku bývá jedním z posledních kroků

Kromě společenské smlouvy a stanov však musí být zajištění i podnikatelského oprávnění, dále musí dojít k nabídce akcií, nebo k jejich splacení, či k ustavující valné hromadě. To vše řádně musí být zadokumentováno, aby mohla být akciová společnost zapsána do obchodního rejstříku. To vše samozřejmě může neznalým osobám činit problémy, a tak není divu, že mnohem vyhledávanější volbou je nechat si danou akciovou společnost založit takzvaně na klíč.