Jak vypadá založení s.r.o. 2014 s ohledem na nový OZ?

V minulosti byla společnost s ručením omezeným považována za poměrně výhodnou formu k podnikání. A to hlavně proto, že základní kapitál byl stanoven na 200 000 Kč, a do jeho výše se ručilo za případné závazky. Letošní rok ale přinesl četné změny, které tak novým podnikatelům mohou přinést výhody i nevýhody. Pojďme se společně podívat na ty nejzákladnější a nejdůležitější informace a povinnosti, které rok 2014 přinesl.

Samotné založení s.r.o. v roce 2014 je jednodušší

První nejdůležitější změnou je to, že již není třeba dvousettisícový kapitál. Základní kapitál byl totiž snížen na symbolickou jednu korunu, a tak se otevřela možnost pro všechny osvč, jak si mohou firmu založit bez nutnosti větších investic. Postup založení jako takového, a samotné administrační věci a spojené poplatky jsou však stejné jako dříve.

Problém při založení s.r.o. od 1.1.2014? Hlavně ručení

Jak bylo zmíněno na počátku, tato podnikatelská forma měla výhodné ručení za závazky, a to do výše základního kapitálu. Nyní se podmínky změnily, jelikož ručení majetkem se může převádět na osoby jednatelů. A tak jednatel neručí pouze kapitálem společnosti, ale i svým soukromým majetkem – podobně jako u podnikajících fyzických osob. Spolu s tím souvisí také nutný rezervní fond, který musí každá společnost při určitých příjmech vést.

Postup zakládání se nezměnil

I přes toto negativum je jasné, že mnoho lidí začalo vyhledávat postup, tedy návod k tomu, jak společnost za těchto podmínek založit. Základem je tedy společenská smlouva, která je sepsána u notáře. Nutností je ale i zakladatelská listina, která je pro vznik také nezbytná. To je základem pro to, vyrazit na živnostenský úřad pro příslušné oprávnění na požadované obory činnosti. Jakmile i to je kompletní, nezbývá než vyřídit také potřebné sídlo. Na požadované adrese je tak nutný souhlas s umístěním sídla, který se stane součástí dříve uvedených dokumentů, které se budou podávat na příslušný soud, za účelem zápisu do OR.

Případné změny stejné jako v minulosti

Další povinnosti zůstávají stejné, a tak stejně jako je poměrně složité založení sro, může být složité i zrušení, tedy likvidace. Navíc mnoho důležitých kroků musí schvalovat valná hromada, která je podobně jako dozorčí rada nezbytnou součástí v životě firmy, tedy společnosti s ručením omezením. Mnoho věcí, jako třeba změna sídla s.r.o. po 1.1.2014 musí jít opět přes OR, což znamená další poplatky.