Založení SE

Evropská společnost a její založení není snadnou záležitostí

V souvislosti s podnikatelskými formami a možnostmi podnikání jsou dnes k dispozici různé možnosti, jakým směrem se vydat. Jednou z nich je i evropská společnost, neboli societes europia. Ta má v oblasti Evropy poměrně vysokou prestiž, a je ideální volbou v případě, kdy dosah byznysu dopadá na mnoho evropských zemí.

Každé založení evropské společnosti má několik fází

Stejně jako u jiných podnikatelských forem, i v této je třeba postupovat podle jasně daných pravidel. Prvním krokem je takzvaná fúze, tedy spojení dvou společností z jiných států. Jedná se o poměrně náročný dokument, jehož součástí je i samotný projekt budoucího směru. Samotná fúze je poté uložena i u příslušného rejstříkového soudu.

Každá evropská akciová společnost potřebuje i rozdělení akcií

Součástí oné fúze jsou však i informace třeba o rozdělení akcií, nebo jsou její součástí také nové stanovy. To vše by mělo vyvrcholit schválením na valné hromadě, přičemž se dále vše přesouvá k notáři, který prostuduje dokumentaci, a vydá osvědčení k dané fúzi. To je nejdůležitějším krokem k zapsání do obchodního rejstříku.

Zasáním je SE kompletně založena

A právě zapsání do obchodního rejstříku je tím posledním krokem, po kterém je daná evropská společnost definitivně založena. Samozřejmě možností, kde danou společnost zapsat, jsou otevřené, a zahrnují všechny evropské země – tedy i ty, které jsou v celkovém hledisku daňově výhodnější.

Jednodušší cestou je samozřejmě prodej evropské společnosti

Většina podnikatelů však nemá zájem na tom, podstupovat takto složité byrokratické postupy, u kterých nemusí být vždy zaručený úspěch. Mnohem pohodlnější cestou k získání této podnikatelské formy je využít prodej SE. Ten v současnosti není ničím výjimečným, a mnozí podnikatelé ho samozřejmě s ohledem na minimum komplikací volí raději. A není se čemu divit.